Undersköterska

Vill du jobba med människor inom ett yrke som efterfrågas? Är du intresserad av hälsa, vård och omsorg? Då är vår utbildning till undersköterska något för dig!

Vi ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom äldreomsorg, funktionshindersomsorg, psykiatri, social omsorg eller hälso- och sjukvård. När utbildningen är avslutad är du utbildad undersköterska och kan påbörja din yrkesbana eller fortsätta studera på högskola.
Vi varvar praktiska moment med teoretiska inslag och du får värdefull yrkeserfarenhet under studietiden. Utbildningen börjar med en orienteringskurs där du får kännedom om vad yrket innebär. Under utbildningstiden ingår arbetsplatsförlagd praktik i totalt nio (9) veckor.
Utbildningen är CSN-berättigad och vi samarbetar med Västerbottens läns landsting, Åsele kommun och Arbetsförmedlingen.
 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykiatri 1
 • Psykologi
 • Specialpedagogik
 • Svenska 2/svenska som 2:a språk 2
 • Vård och omsorgsarbete 1
 • Vård och omsorgsarbete 2
 • Samhällskunskap 1 och 2
 • Programfördjupning
 • Akutsjukvård
 • Medicin 2
 • Omvårdnad för demens
 • Hemsjukvård

Undersköterska

Förkunskapskrav:
Minst grundskolekompetens. Utländska betyg valideras på Arbetsförmedlingen och vidimerad kopia skickas i ansökan till oss tillsammans med personligt brev och två referenter.

Vill du veta mer?
Karin Scherdin, kursföreståndare
Tel: 072-452 76 78
E-mail: karin.scherdin@vindelnsfolkhogskola.se

Utbildningsort:
Åsele

Läsårstider:
1,5 år, 52 veckor
2018-09-03 — 2018-12-21
2019-01-07 — 2019-05-24

Sista ansökningsdag:
2018-05-15


Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är avgiftsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Du som går på någon av våra dagfolkhögskolor (Umeå eller Åsele) betalar en serviceavgift på 300 kronor per läsår. Denna täcker bland annat kostnaden för fika vid gemensamma samlingar.