Trä och smide

Vindelns folkhögskola erbjuder en ettårig grundutbildning i trä- och smideshantverk. Vi strävar efter att ge de studerande de allra bästa förutsättningarna att utvecklas inom hantverket. Genom ett nära samarbete med professionella hantverkare och skolans duktiga lärare tar du ett steg vidare mot arbetslivet genom denna utbildning.

För att få känsla för trä och dess ursprung hämtar vi virket direkt från naturen och bearbetar det med handverktyg och maskiner. Vi sågar plank ur stocken och torkar det till fint snickerivirke. Vi gör föremål som passar in och förhöjer skönheten i och kring byggnader.
Genom kursens olika arbetsområden utvecklar du goda kunskaper i exempelvis träslöjd smide, möbelsnickeri och bildhuggeri. Du fördjupar dig i designprocessen genom tillverkning av egna föremål och möbler. I den nyrenoverade smedjan möter du Mia, vår duktiga smideslärare. Hon lär dig grunderna i smide och du får tillverka allt från spik till ljusstakar och yxor. Du får även grunder i teckning och färglära samt ytbehandling av trä med lämpliga metoder.
En nyhet är att en grundkurs i pedagogik kommer att erbjudas. Denna kurs kan bli första steget för dig som drömmer om att jobba som slöjdlärare.
Vi besöker Möbelmässan i Stockholm och gör spännande studiebesök hos yrkesverksamma hantverkare. Vi besöker även andra hantverksskolor för att underlätta ditt val av framtida studier.
Kursinnehåll:
Dessa moment ingår under ditt år hos oss (med reservation för mindre förändringar):
Under höstterminen lägger vi grunderna inom följande arbetsområden:

Smide
I skolans nya smedja tillbringar vi några veckor med att förstå järnets varierande egenskaper och hur det kan bearbetas med olika tekniker.

• Metallära
• Säkerhet i smedja
• Grundläggande varmbearbetning av stål
• Svets
• Vi smider krokar, ljustakar, gångjärn, skålar och och eggverktyg

Trälära
Trälära är ett teoretiskt moment där vi utvecklar en djupare förståelse för skogen, trädet och vedens olika egenskaper.

• Skogsbruk
• Trädet i skogen
• Trädets struktur, uppbyggnad och egenskaper
• Virkets påverkan vid sågning och torkning
• Förädlade skogsråvaror
• Studiebesök

Träslöjd
Med utgångspunkt i Västerbottnisk slöjdtradition tillverkar vi diverse föremål för att träna täljgrepp, fiberriktning och formkänsla.

• Skärande bearbetning med handverktyg och svarv
• Vi slöjdar bland annat skedar, krympburkar, tråg och pallar
• Slipning av bland annat kniv, yxa, skölp, hyvelstål och bildhuggarjärn

Möbelkonstruktion
I detta moment lägger vi grunderna för hur man konstruerar en möbel. Vi väljer lämpliga träslag som bearbetas med maskiner. 

• Tillverkning av möbel efter ritning
• Fogtekniker
• Limning
• Säkerhet i maskinverkstad
• Bearbetning med maskiner
• Underhåll av maskiner

Ytbehandling
Vi går igenom olika färgsystem och diskuterar dess för och nackdelar.

• Olja, linoljefärger, vax, olika typer av lack
• Färglära

Under vårterminen fördjupar vi oss inom följande arbetsområden:

Slöjd, bildhuggeri och karvsnitt
Det är dags att ta våra nya kunskaper till ytterligare en nivå. Vi återgår till att utveckla känslan för arbete med handverktyg och formgivning. Nu kommer yrkesverksamma hantverkare i allt högre grad att vägleda dig i hantverket.

• Bildhuggeri
• Karvsnitt
• Slöjdade möbler

Smide
Under denna fördjupning i smide utvecklar vi våra tekniska färdigheter och formkänslan för arbete i metall. 

• Större föremål som till exempel ljuskronor, yxor och eldkorgar
• Konstnärlig gestaltning

Motorsågskörkort
Deltagare på våra hantverkskurser ges möjlighet att ta körkort för motorsåg på nivå AB. Kursen ges av våra duktiga lärare som jobbar på skolan i samarbete med Säker Skog.

För detaljerat innehåll kan du besöka sakerskog.se

Designprocess och prototyptillverkning
Under några veckor har du möjlighet att utifrån en egen idé tillverka föremål. Du väljer själv material och teknik i detta fördjupningsarbete.

• Arbeta i designprocess
• Skiss och ritning
• Arbete med arbetsprover och personlig portfolio

Pedagogik för slöjdlärare
För dig som drömmer om en framtid som slöjdlärare kommer vi att erbjuda en grundkurs i pedagogik.

• Skolans organisation
• Styrdokument och slöjdämnets kursplan
• Undervisning och didaktik
• Praktisk övning och auskultation

Undervisningen är till största delen lärarledd med inslag av självständiga projekt, där du stimuleras att utveckla din egen kreativitet och att fördjupa dina kunskaper inom valt arbetsområde. Du har möjlighet att under dessa projekt arbeta med arbetsprover för vidare utbildning.
Vi berör områden som ergonomi och människans förhållande till de föremål vi omger oss av. Vi diskuterar kring nutida industrialiserade arbetsmetoder och traditionella hantverkstekniker.
Tidigare deltagare på Trä och smide har gått vidare med studier inom bland annat följande yrkesområden:
• Möbel- och inredningssnickare
• Smed
• Snickare
• Slöjdare
• Formgivning
• Möbeldesign
• Konsthantverkare
• Slöjdlärare
• Hemslöjdskonsulent
• Möbelrenoverare
• Ingenjör
• Arkitekt
Kostnader:
Undervisningen är kostnadsfri. Tillkommer gör materialkostnader (1500 kronor/termin)  samt en extra avgift för dig som vill ta motorsågskörkort (1625 kronor).Trä och smide

Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Vill du veta mer?
Andreas Neves, kursföreståndare
Tel: 070-360 19 97
E-mail: andreas.neves@vindelnsfolkhogskola.se

Utbildningsort:
Vindeln

Läsårstider:
1 år, 36 veckor
2018-09-03 — 2018-12-21
2019-01-07 — 2019-05-24

Sista ansökningsdag:
2018-05-15

Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är avgiftsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Kostnader för dig som bor på vårt internat
Du som bor på vårt internat betalar 3990 kronor per månad för logi, frukost, lunch och middag (september – maj). Om du vill ha dusch och toalett på rummet blir kostnaden istället 5185 kronor per månad.

Frukost och lunch serveras måndag - fredag. Middag serveras måndag - torsdag. I priset ingår ej kost för undervisningsfria dagar och därför finns tillgång till kök för matlagning i anslutning till ditt boende.

Du betalar 500 kronor kontant i nyckelpant. När du återlämnar nyckeln får du tillbaka 500 kronor förutsatt att du fått godkänt för utstädning av ditt rum samt gemensamma utrymmen.

Kostnader för dig som inte bor på internatet
Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka luncher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

Materialkostnader
Du som studerar Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Hälsopedagog eller Trä och smide betalar 1500 kronor per termin för kursmaterial. Du som studerar Spa- och hudterapeut betalar 2000 kronor.