Kraft och balans

Välkommen till en utbildning som bygger på den senaste forskningen kring stress och återhämtning. Vi finns till för dig som behöver landa, hitta redskap och ha någon att ta stöd i på din resa tillbaka till kraft och balans. Tillsammans hittar vi redskap för att ta ett eller flera kliv framåt, till en livskraftig och hållbar vardag.

Den stressrelaterade ohälsan i samhället ökar och vår tanke är att den som behöver det, ska få göra en hållbar och djupgående resa tillsammans med oss. Vi tror på människans inneboende kraft att skapa friska förutsättningar för sig själv och andra. Tillsammans är vi starka!
Vi jobbar med metoder som har sin grund i vetenskap och evidens. Hos oss får du göra din resa under former som inte bara tillåter vila, utan som också lär dig återhämtning på ett effektivt sätt. Vi utforskar var din motivation bor och i vilka sammanhang du hämtar kraft. Utbildningen är individanpassad och målet är att ta dig tillbaka till arbete.
Vi vill stärka förutsättningarna för hållbara livsstrategier som leder till kraft och balans.
Några av de redskap vi använder är evidensbaserad samtalsterapi, sjukgymnastik och dagliga hälsostärkande aktiviteter. Du studerar på heltid och vi jobbar både i grupp och enskilt. Vår folkhögskola har kompetenta pedagoger och medicinskt utbildad personal. Vi lägger stor vikt vid att det ska bli en hållbar process. Därför är längden på dina heltidsstudier anpassade utifrån dina behov, en utbildning kan vara mellan 10 veckor till en hel termin. I vissa fall kan det behövas ännu mer tid.
Vi tror på hållbarhet, medmänsklighet och demokrati. Vi har en lugn och kreativ studiemiljö som omges av vacker och rofylld natur. Välkommen till Vindelns folkhögskola!


Kraft och balans

Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Vill du veta mer?
Ulrika Cassel, kursföreståndare
Tel: ‭070-260 05 26‬
E-mail: ulrika.cassel@vindelnsfolkhogskola.se

Utbildningsort:
Vindeln

Läsårstider:
1 år, 36 veckor
2018-09-03 — 2018-12-21
2019-01-07 — 2019-05-24

Sista ansökningsdag:
2018-05-15


Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är kostnadsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Om du bor på internatet betalar du 4200 kronor per månad (september – maj) för boende, frukost, lunch och middag. Om du väljer att avstå middagen blir priset istället 3400 kronor per månad. I priset ingår inte kost för undervisningsfria dagar. Tillgång till kök finns i anslutning till ditt boende. Du som bor på internatet betalar 500 kronor i nyckelpant. Dessa pengar får du tillbaka när rummet är utstädat.

Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka luncher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

Materialkostnader
Du som studerar till Spa-terapeut betalar 2000 kronor per termin för kursmaterial.