Hälsopedagog

Vill du inspirera andra till ett hälsosammare liv? Då är vår hälsopedagogutbildning något för dig. Vi erbjuder en unik utbildning som ger dig både praktiska och teoretiska verktyg att vägleda andra i en livsstilsförändring.

Under året jobbar vi teoretiskt och praktiskt för att sen kunna möta människor som, med din hjälp, vill förändra sin livsstil. Du får en yogautbildning och fördjupade kunskaper inom bland annat stress och stresshantering. Du lär dig massage, motiverande samtal och får verktyg i kommunikation.  I Hälsopedagogutbildningen finns även chans att utbilda sig till instruktör i exempelvis, core, styrketräning, cykel, gympa och aquaträning.
Vår hälsopedagogutbildning öppnar dörrar för dig som vill stötta och inspirera andra inom hälsa och friskvård. Efter avslutad utbildning kan du bland mycket annat starta egna coachningsgrupper, motivera människor till ett hälsosammare liv, utföra konditionstester, massera och skapa egna föreläsningar.
Du får kunskaper och erfarenheter som du har stor nytta av både privat och i yrkeslivet. Du kan exempelvis arbeta hälsofrämjande på din arbetsplats, hitta drömjobbet på ett träningscenter eller starta eget företag.
Vårt mål under året är att anpassa utbildningen efter dig som individ, dina intressen, önskemål. Din delaktighet och medskapande är viktig för att forma året till det bästa för dig och din investering.

 • Anatomi och fysiologi
 • Näringslära
 • Personligt ledarskap
 • Kommunikation
 • Föreläsning
 • Samtalsmetodik
 • Massage
 • Psykisk hälsa
 • Stress och stresshantering
 • Sömn
 • Yoga, mindfullness, meditation
 • Entreprenörskap
 • Projekt
 • Praktik
 • Massage
 • Diplomerad Massör i klassisk massage
 • Diplomerad Styrketräningsinstruktör
 • Diplomerad Core-instruktör
 • Diplomerad Cykel-instruktör
 • Diplomerad Yoga-instruktör
 • Diplomerad Gympa-instruktör
 • Diplomerad Aqua-instruktör
 • Certifierad Första hjälpare till psykisk hälsaHälsopedagog

Förkunskapskrav:
Du ska helst ha fullgjorda gymnasiestudier. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Vill du veta mer?
Sara Johansson, kursföreståndare
Tel: 070-732 99 14
E-mail: sara.johansson@vindelnsfolkhogskola.se

Utbildningsort:
Vindeln

Läsårstider:
1 år, 36 veckor
2018-09-03 — 2018-12-21
2019-01-07 — 2019-05-24

Sista ansökningsdag:
2018-05-15

Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är avgiftsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Kostnader för dig som bor på vårt internat
Du som bor på vårt internat betalar 3990 kronor per månad för logi, frukost, lunch och middag (september – maj). Om du vill ha dusch och toalett på rummet blir kostnaden istället 5185 kronor per månad.

Frukost och lunch serveras måndag - fredag. Middag serveras måndag - torsdag. I priset ingår ej kost för undervisningsfria dagar och därför finns tillgång till kök för matlagning i anslutning till ditt boende.

Du betalar 500 kronor kontant i nyckelpant. När du återlämnar nyckeln får du tillbaka 500 kronor förutsatt att du fått godkänt för utstädning av ditt rum samt gemensamma utrymmen.

Kostnader för dig som inte bor på internatet
Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka luncher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

Materialkostnader
Du som studerar Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Hälsopedagog eller Trä och smide betalar 1500 kronor per termin för kursmaterial. Du som studerar Spa- och hudterapeut betalar 2000 kronor.