Färg och form i inredning

I en tid då produktionsprocesserna går allt snabbare blir kunskap och känsla för hantverket ännu mer efterfrågat. Bra, formstark design, kräver duktiga, färgstarka formgivare! Välkommen till en utbildning med fokus på det kreativa hantverket.

Vindelns folkhögskola erbjuder en ettårig grundutbildning inom färg- och formgivning, av föremål och interiör. Utbildningen lägger även stor vikt vid hantverkskunskaper i bland annat keramik och glas, samt olika trycktekniker för textil och papper. Vi arbetar också med att utveckla ett ekologiskt hållbart förhållningssätt i designproduktionen, samt en förståelse för designprocessen.
Centralt i utbildningen är formgivning, teckning och färglära. Vi jobbar med bild- och rumskomposition, objekt- och mönsterformgivning och inredning. Du får lära dig olika målningstekniker, experimentera med material, samt lära dig grunderna i tredimensionell gestaltning genom prototypframställning och installation. Du får även göra planritningar analogt och digitalt.
Undervisningen varvas med studiebesök och självständiga projekt, där du som studerar stimuleras att utveckla din egen kreativitet och att fördjupa dina kunskaper inom valt arbetsområde. Du har möjlighet att under dessa projekt arbeta med arbetsprover för vidare utbildning. Under läsårets gång är några större projekt inplanerade: Ett återbruksprojekt samt ett inredningsprojekt.

Teckning och skissteknik
• Blyerts och kol
• Tusch
• Perspektivteckning
• Modellteckning
• SketchUp (skiss- och ritningsprogram)

Färg
• Färglära
• Färgpsykologi
• Färgkombinationer
• Måleritekniker

Design
• Idéutveckling
• Research
• Designutveckling
• Konceptbyggnad
• Presentationsteknik

Textil och tryck
• Konsumtion och miljö
• Mönsterformgivning
• Screentryck
• Trycktekniker
• Design av inredningsprodukt

Återbruksprojekt
• Hållbar design och resurser
• Återbruksworkshop
• Formgivning och tillverkning av återbruksmöbler
• Utställningspresentation

Projekt återbruk
• Hållbar design och resurser
• Återbruksworkshop
• Formgivning och tillverkning av återbruksmöbler

Inredning
• Skalritning
• Färgsättning
• Belysning
• Möblering
• Projektplanering
• Budgethantering
• Verkställande av inredningsdesign

Materialkurser
• Textil
• Trä- och maskinlära
• Keramik
• Glastekniker
• Digital bildbehandling (Photoshop)

Stilhistoria
• Fördjupningsarbete

Studiebesök
• Projektrelaterade
• Besök på Formex eller möbelmässan
• Utställningar


Tonvikten ligger på att utveckla din kreativa förmåga och ger därmed en bra grund för fortsatta studier inom bland annat design, formgivning, konst och inredning.


Färg och form i inredning

Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen. När du börjar hos oss är det en fördel om du har en bärbar dator.

Vill du veta mer?
Maria Östensson, kursföreståndare
Tel: 072-239 89 63
E-mail: maria.ostensson@vindelnsfolkhogskola.se

Utbildningsort:
Vindeln

Läsårstider:
1 år, 36 veckor
2018-09-03 — 2018-12-21
2019-01-07 — 2019-05-24

Sista ansökningsdag:
2018-05-15

Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är avgiftsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Kostnader för dig som bor på vårt internat
Du som bor på vårt internat betalar 3990 kronor per månad för logi, frukost, lunch och middag (september – maj). Om du vill ha dusch och toalett på rummet blir kostnaden istället 5185 kronor per månad.

Frukost och lunch serveras måndag - fredag. Middag serveras måndag - torsdag. I priset ingår ej kost för undervisningsfria dagar och därför finns tillgång till kök för matlagning i anslutning till ditt boende.

Du betalar 500 kronor kontant i nyckelpant. När du återlämnar nyckeln får du tillbaka 500 kronor förutsatt att du fått godkänt för utstädning av ditt rum samt gemensamma utrymmen.

Kostnader för dig som inte bor på internatet
Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka luncher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

Materialkostnader
Du som studerar Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Hälsopedagog eller Trä och smide betalar 1500 kronor per termin för kursmaterial. Du som studerar Spa- och hudterapeut betalar 2000 kronor.