Etableringskurs på folkhögskola

Har du nyligen kommit till Sverige och söker vägar in på arbetsmarknaden? Då kan Etableringskurs på folkhögskola kanske vara något för dig. Det är en sex månader lång utbildning där du studerar svenska, lär dig mer om det svenska samhället och får hjälp att närma dig ett arbete.

Utbildningen anpassas efter dina behov och gruppens förutsättningar. Har du till exempel varit frisör eller mekaniker i ditt tidigare hemland, kommer kursen att försöka att ta tillvara dina erfarenheter i de arbetsförberedande delarna. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.
Utbildningen kostar inget för dig, och om du anvisas till den får du ekonomisk etableringsersättning av Arbetsförmedlingen.
När utbildningen är klar får du ett intyg som ska kunna ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan upprättar också tillsammans med dig en plan för hur du ska fortsätta att närma dig ditt första jobb.
Samarbete med Arbetsförmedlingen
Utbildningen bygger på ett samarbete mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vilka som ska gå kursen. Personer med kort utbildningsbakgrund ska prioriteras. Om du blir anvisad till kursen blir den en del i din etableringsplan. En etableringsplan är en rad olika aktiviteter som ska stödja dig på vägen till arbete.
Kontakta din arbetsförmedling
Tror du att Etableringskurs på folkhögskola skulle kunna hjälpa dig att snabbare komma i jobb? Kontakta då din handläggare på Arbetsförmedlingen.