Allmän kurs i Umeå

På allmän kurs i Umeå är målet bildning. Vi ger behörigheter för vidare studier, försöker öka intresset för samhället och ger kunskap om demokratiska spelregler. Umeåkursen bedrivs som dagfolkhögskola utan internat.

Allmän kurs finns för dig som saknar grundskole- eller gymnasiebehörighet. Hos oss kan du nå grundläggande eller särskilda behörigheter i matematik, svenska, engelska, samhällskunskap, religion, historia, naturkunskap samt idrott och hälsa. Dessutom kan du läsa in vissa andra ämnen (exempelvis geografi och biologi) om de  behövs för dina vidare studier.
Om behov föreligger för särskilda behörigheter till speciella utbildningar kan möjlighet att få dessa finnas (exempelvis filosofi, idrott, yoga eller moderna språk).
Vi jobbar målinriktat för att skapa ett bra socialt klimat, med god service och en bra kontakt mellan elever och personal.
Vi arbetar i storgrupp, i mindre grupper samt individuellt. Samhällsämnen och naturämnen studeras i projektform. I kursen ingår också att genomföra ett specialarbete.
Den som slutför en studiekurs om minst 30 veckor kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet eller högskola.
Studieupplägg:
Vi arbetar i storgrupp, i mindre grupper samt individuellt. Samhällsämnen och naturämnen studeras i projektform. I kursen ingår också att göra ett specialarbete.
Intyg:
Den som slutför en studiekurs kan få intyg om grundläggande behörighet för vidare studier vid universitet/högskola. Folkhögskolan kan också ge särskild behörighet i vissa ämnen.Allmän kurs i Umeå

Förkunskapskrav:
Inga förkunskaper krävs. Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen.

Vill du veta mer?
Tomas Tjäderborn, kursföreståndare
Tel: 076-784 34 10
E-mail: tomas.tjaderborn@vindelnsfolkhogskola.se

Utbildningsort:
Umeå

Läsårstider:
1 år, 36 veckor
2018-09-03 — 2018-12-21
2019-01-07 — 2019-05-24

Sista ansökningsdag:
2018-05-15

Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är avgiftsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Du som går på någon av våra dagfolkhögskolor (Umeå eller Åsele) betalar en serviceavgift på 300 kronor per läsår. Denna täcker bland annat kostnaden för fika vid gemensamma samlingar.