Skolans historia

Vindelns folkhögskola började sin verksamhet 1905. Det var den första folkhögskolan i länet, men Västerbottens län var det sista i landet som inrättade en folkhögskola.

Västerbottens läns landsting har alltsedan starten varit huvudman för skolan. Inom samma skolområde inrättades 1906 en lantmannaskola som var i verksamhet fram till början av 1960-talet. År 1913 startades en lanthushållsskola som bedrev sin verksamhet fram till mitten av 1970-talet. Båda dessa skolor hade egna styrelser och rektorer, men hade lokalmässigt och personellt ett nära samarbete med folkhögskolan.
Folkhögskolans verksamhet
Fram till hösten 1922 gavs en manlig vinterkurs från november till och med april och en kvinnlig sommarkurs från maj till augusti. Vinterkursen blev öppen för kvinnor från och med hösten 1922 och den kvinnliga sommarkursen bibehölls fram till läsåret 1962/63. Genom åren har flertalet kurser getts vid folkhögskolan, exempelvis:
• Så kallade ”flyttande skolkökskurser” i olika byar i Västerbotten, fram till 1939
• Skolkökskurs för lärarinnor
• Trädgårdskurs 1932 — 1975
• Gymnastik-, ungdomsledar- och friluftsledarkurser under ett stort antal somrar
• Hantverkskurs 1951 — 1954
• Så kallat sommaruniversitet med kurser i bland annat statskunskap, sociologi och miljövård
• Fritidsledarlinje 1975 — 2003
• Aktiveringskurs 1988 — 1994
• Synkurs för äldre synskadade 1982 —
• Trä och smide (tidigare slöjdlinjen) 1979 —
• Hälsopedagog (tidigare friskvårdslinje, hälsoinspiratör, hälsocoach) 1990 —
• Allmän kurs i Umeå 1993 —
• Byggnadsvård 1998-2000, 2008 —
• Färg och form i inredning 2011 —
• Expo-Akademin, 2011 — 2014
• Allmän kurs i Åsele 2015 —
• Allmänna kockskolan 2015 –
• Spa- och hudterapeut 2016 –
• Behandlingsassistent 2017 –
• Allmän kurs i Lycksele 2018 –
• Undersköterska i Åsele 2018 –
• Kraft och balans 2018 –
• Make Equal Academy 2018 –

Skolans byggnader
Byggår:
1905
Hvilan – först föreståndar/rektorsbostad och lärarbostad sedan enbart lärarbostad. Inrymmer nu kurslokaler samt elevboende. Samma år uppfördes ett uthus, den röda timmerbyggnaden bakom Täppan.
1906
Tånga – den gamla huvudbyggnaden – först jägmästarbostad, senare lanthushållsskola och elevhem, därefter enbart lanthushållsskola.
1928
Täppan – först rektorsbostad sedan personalbostad. Numera aktivitetshus.
1936
Skolbyggnaden.
Gymnastikbyggnaden.
1946
Hellas elevhem.
Roma elevhem.
Båda elevhemmen inrymde till en början även personalbostäder.
1950
Tuna – först personalbostader, nu elevhem.
1964
Svitjod elevhem.
Arkadien ”Arkan” matsalsbyggnad.
1978
Valhall – tillbyggnad på Skolbyggnaden.
1979
Tånga – nya delen, förenad med ”Gamla Tånga” genom en sammanbindande inbyggd passage.

Rektorer
1905-1928
Theodor Vifell
1928-1938
David Jacobsson
1938-1948
Fredrik Borelius
1948-1958
Carl Segerståhl
1958
Nils Ståhlberg (vikarie)
1958-1966
Bengt Grimlund
1966-1967
Stig Kihlberg (vikarie)
1967-1972
Sven Dahl
1972-1991
Viking Vinbäck
1991-1997
Gunhild Hellström
1997-2006
Per Sjögren
2007-2008
Bodil Strömberg
2008-
Anna Sjödin


Om Vindelns folkhögskola

Vindelns folkhögskola har erbjudit kunskaper och erfarenheter för framtiden sedan starten 1905. Det har visat sig vara ett koncept som håller. Våra utbildningar är av hög kvalitet. Vi har en lugn och kreativ studiemiljö. Tillsammans praktiserar vi demokrati och solidaritet som ett sätt att ta ansvar. Hos oss sker många spännande möten, workshops och föreläsningar.

Välj den utbildning du söker


Dina personuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Ditt personnummer:

Exempelvis 1988-08-08 - 8808. Om svenskt personnummer saknas ange 0000 som fyra sista siffror.

Din e-post:

Ditt telefonnummer:

Bostadsadress:

Postnummer:

Ort:

Län:


Är du född i Sverige? JaNej
SCB (Statistiska Centralbyrån) för statistik över hur många utrikesfödda som går på folkhögskola.


Upplysningar om närmast anhörig

Förnamn och efternamn:

Släktband:

Telefonnummer:

E-post:


Din utbildningsbakgrund


Referenter
Två referenter ska alltid anges. Det är personer som känner dig, exempelvis lärare, arbetsledare, idrottsledare eller någon från en förening du är aktiv i. Som referent får du inte ange släktingar eller vänner.

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):

Namn, titel och telefonnummer (dagtid):


Internat
Du som väljer att bo på vårt internat får uppleva mycket mer än dagens lektioner. Du delar din vardag med människor som i många fall blir vänner för livet.

I dagsläget erbjuder vi endast internatboende för dem som studerar vid någon av våra utbildningar i Vindeln. Om du sökt till allmän kurs i Umeå eller Åsele, så väljer du alternativet utan internatboende.


Personligt brev
Vi vill att du skriver ett brev där du berättar lite om dig själv och varför du vill gå den utbildning du valt.


Bilagor
För att behandla din ansökan behöver vi styrkta (vidimerade) kopior av dina skolbetyg och eventuella arbetsbetyg/intyg. Du kan antingen scanna in originaldokumenten eller fotografera dem med din mobiltelefon. Tänk på att dokumenten måste vara läsbara, även namnteckningen på dem som vidimerar. Om du hellre vill skicka in kopiorna via vanlig post, går det självklart bra.

Jag har tagit del av och tänker följa skolans drogpolicy och ordningsregler. Min ansökan innehåller korrekta uppgifter


All undervisning vid Vindelns folkhögskola är avgiftsfri och läroböcker finns att låna. Kostnader för förbrukningsmaterial, längre studieresor och praktik utanför skolan får du dock betala själv.

Kostnader för dig som bor på vårt internat
Du som bor på vårt internat betalar 3990 kronor per månad för logi, frukost, lunch och middag (september – maj). Om du vill ha dusch och toalett på rummet blir kostnaden istället 5185 kronor per månad.

Frukost och lunch serveras måndag - fredag. Middag serveras måndag - torsdag. I priset ingår ej kost för undervisningsfria dagar och därför finns tillgång till kök för matlagning i anslutning till ditt boende.

Du betalar 500 kronor kontant i nyckelpant. När du återlämnar nyckeln får du tillbaka 500 kronor förutsatt att du fått godkänt för utstädning av ditt rum samt gemensamma utrymmen.

Kostnader för dig som inte bor på internatet
Om du inte bor på internatet betalar du 1500 kronor per läsår i serviceavgift (faktura i september). I serviceavgiften ingår bland annat fika i samband med gemensamma informationsträffar och tillgång till gym, bastu, gympasal, wellnessrum, musikrum, bio och uppehållsrum (vilka även de som bor på internatet naturligtvis kan nyttja). Du som ej bor på internatet kan köpa häften med 10 lunchkuponger för 550 kronor. Enstaka luncher kostar 60 kronor. Medhavd mat kan värmas i våra pentryn.

Materialkostnader
Du som studerar Byggnadsvård, Färg och form i inredning, Hälsopedagog eller Trä och smide betalar 1500 kronor per termin för kursmaterial. Du som studerar Spa- och hudterapeut betalar 2000 kronor.