Inkludera, Validera, Arbeta

Tolv folkhögskolor i Norr- och Västerbotten samarbetar för att skapa utbildningar för människor som lever under begränsande villkor. Det kan bero på personliga förutsättningar eller omgivningens bristande stöd.

Samarbete etableras med det lokala näringslivet, offentliga och ideella organisationer. Syftet är att skapa utbildningar som varvar teori och praktik, samt är anpassade till arbetsmarknadens och den enskildes behov. Möjliga arbetsgivare är delaktiga i hela processen och de studerande blir deras adepter.
Informella kompetenser förbises ofta av både arbetssökande och arbetsgivare därför behövs validering för att möta dagens och framtidens behov av arbetskraft,
Valideringsarbetet startar i samband med att deltagarna erbjuds praktik och utbildning. Det innebär att ideellt arbete, fritidsintressen och livserfarenheter kommer att värderas likvärdigt med bland annat arbetslivserfarenhet.
Under praktik och utbildning kommer deltagarna även att få stöd till att finna sina egna personliga mål samt att stärka sin självkänsla.
Folkhögskolorna som deltar kommer att ha löpande intag och vara anpassade till den enskildes behov i tid, omfattning och innehåll.
Målet med projektet är att folkhögskolorna ska utveckla en lärandekultur där studier ska integreras med arbete. 60 procent av deltagarna i projektet som har bristfällig utbildning ska närma sig arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

eu-flagga2
Projektet genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och medfinansieras av Europeiska Socialfonden.